Шкільні бібліотеки Донеччини


запам'ятати

 

КНИГОМАНІЯ

21 лют. 2017
Положення про обласний конкурс дитячого читання "КНИГОМАНІ - 2017"

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний конкурс дитячого читання

«КНИГОМАНІЯ-2017»

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення обласного конкурсу дитячого читання «Книгоманія-2017» (далі – Конкурс).

            1.2. Конкурс проводиться з метою:

- підвищення рівня культурної компетентності дітей через заохочення їх до систематичного читання; розвитку комунікативних навичок, критичного мислення, кращої соціалізації і самореалізації завдяки читанню;

- підвищення суспільного значення і ролі шкільних, сільських і дитячих бібліотек в процесі соціальної адаптації і набуття культурної компетентності дітей;

- сприяння створенню належних умов для рівного доступу до книжок і літератури на різних, у тому числі електронних, носіях, незалежно від рівня розвитку дітей, їхніх фізичних та інтелектуальних можливостей, забезпеченості і місця проживання.

            1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

- активізація роботи шкільних, сільських, дитячих та юнацьких бібліотек;

- покращення комунікації і взаємодії між шкільними, сільськими, дитячими та юнацькими бібліотеками;

- збільшення кількості читачів у шкільних, дитячих та сільських бібліотеках;

– популяризація найкращих надбань української і світової класичної та сучасної літератури;

– консолідація зусиль громадськості, державних і недержавних установ і організацій, засобів масової інформації для вирішення проблеми дитячого читання.

 

2.     Учасники Конкурсу

 

2.1. Учасниками Конкурсу є всі охочі учні 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі – НЗ) та читачі сільських, дитячих і юнацьких бібліотек області (далі – учасники Конкурсу).

 

  1. Організація, умови, строки проведення Конкурсу

 

3.1. Для організації Конкурсу створюється обласний Організаційний комітет, до складу якого входять представники базових організацій області: обласної бібліотеки для дітей, обласної бібліотеки для юнацтва, громадських організацій, а також представники департаментів/управлінь культури, освіти, сім’ї, молоді та спорту обласних/міських адміністрацій.

Організаційно проведення Конкурсу і фестивалю «Книгоманія-2017» забезпечує ГО «Форум видавців».

3.2. Організаційний комітет:

- погоджує і затверджує правила проведення, план заходів та дату оголошення початку Конкурсу в області;

- налагоджує зв’язки з координаторами Конкурсу в районах і містах обласного підпорядкування;

- делегує частину своїх повноважень регіональним координаторам Конкурсу;

- встановлює форми реєстраційних документів для участі у Конкурсі;

- налагоджує підготовку та розповсюдження інформаційних матеріалів Конкурсу;

- надає консультативну, інформаційну і методичну допомогу координаторам на місцях;

- залучає письменників, журналістів і відомих осіб до проведення Конкурсу;

- підсумовує та оприлюднює результати Конкурсу;

- інформує громадськість та ЗМІ про проходження та підсумки Конкурсу.

3.3.     Конкурс проводиться у чотири етапи:

- відбірковий (за бажанням директорів НЗ) – до 1 березня;

- бібліотечний – до 15 березня

- міський/районний – до 1 квітня

- обласний – до 1 травня

Вказані дати – орієнтовні. Між етапами має минути не менше, ніж 2 тижні, а результати конкурсу мають надійти в Оргкомітет не пізніше, ніж 15 травня.

Конкурс завершується Фестивалем дитячого читання «Книгоманія», який проводиться у Львові 1-3 червня 2017 р. Організатором Фестивалю є ГО «Форум видавців».

 

  1. Порядок проведення Конкурсу

 

4.1. Підготовчий етап:

Організаційний комітет надсилає електронною поштою в усі НЗ, сільські та дитячі бібліотеки області інформаційні матеріали, які містять умови проведення і контрольні дати. Керівники НЗ, які бажають проводити конкурс, призначають координаторів Конкурсу і надсилають в Оргкомітет підтвердження участі навчального закладу.

 

4.2. Порядок проведення Конкурсу.

Перший (відбірковий) етап Конкурсу проводиться в усіх НЗ області, які виявили таке бажання і повідомили про це Оргкомітет електронним листом до 1 березня.

Координатор (шкільний бібліотекар або призначений директором школи вчитель) заохочує дітей до участі в Конкурсі, розповідаючи про можливість здобути перемогу і стати учасником Фестивалю дитячого читання «Книгоманія».

Для участі в Конкурсі потрібно вести записи в довільній формі про прочитані книжки (Читацький щоденник), які не входять до шкільної програми з літератури, а під час змагання вміти цікаво розповісти про будь-яку з них, на вибір журі.

Розповідь може бути як заохочувального, так і критичного змісту, аргументована цитатами з книжки. Тривалість виступу кожного учасника не повинна перевищувати 5 хв.

 До участі у відбірковому конкурсному змаганні допускаються учасники, які прочитали і зробили записи про 2-3 прочитані книжки, які не входять до шкільної програми з української чи зарубіжної літератури. Координатор має стежити за тим, щоб учасники конкурсу прочитали різні книжки, щоб зменшити імовірність повторів на відбірковому змаганні, допомагає учасникам підготуватися до виступів.

Бажано, щоб кількість учасників змагання не перевищувала 15 осіб, але не слід обмежувати охочих взяти участь у змаганні. Якщо охочих буде більше у кожній віковій групі – слід розділити їх на 2 чи більше груп, і в кожній з них провести окреме змагання.

Порядок виступів учасників визначається жеребкуванням. Члени журі обирають, яку книжку з поданого переліку представлятиме кожен учасник. Першому учасникові дається 5 хв. на підготовку.

Порядок і критерії оцінювання викладений в розділі 5.

 Рішення Журі оголошується публічно відразу ж після закінчення змагання, визначення середніх балів учасників і підбиття підсумків. Переможці (по одному переможцю з 6 і 7 класів) отримують звання «Суперчитач школи» і беруть участь у бібліотечному етапі Конкурсу.

Координатор повідомляє переможців про умови, місце і дату проведення наступного етапу, передає реєстраційні документи та протоколи засідань журі координаторові другого етапу.

Координатор веде Протокол (Додаток 1). У Протоколі має бути така інформація:

-        Назва і адреса закладу, де відбувалося змагання, контактні дані керівника закладу (телефон, e-mail)

-        Ім’я, прізвище, посада координатора етапу і контактні дані (телефон, e-mail)

-        Список членів журі

-        Список учасників конкурсу

-        Назва книжки, яку представляє кожен учасник, отримана ним середня оцінка

-        Результат додаткового змагання (якщо відбувалося)

-        Прізвище, ім’я переможців етапу, назва представлених книжок, контактні дані батьків

-        Списки книжок, прочитаних кожним учасником (за Читацькими щоденниками)

Координатор відбіркового етапу надсилає заповнений протокол електронною поштою на адресу ГО «Форум видавців», обласного Оргкомітету, а також координатора другого (бібліотечного) етапу не пізніше, як за 3 робочі дні до початку наступного етапу.

 

Другий (бібліотечний) етап проводиться для переможців першого (відбіркового) етапу в дитячій (сільській) бібліотеці, яка обслуговує учнів найближчих шкіл. Завідувач бібліотеки-філії стає координатором другого етапу або ж призначає одного з працівників бібліотеки. У сільській місцевості місце проведення другого етапу і, відповідно, його координатор обирається спільним рішенням координаторів першого етапу. Змагання проводяться окремо для учнів 6 і 7 класів.

Журі конкурсу складається з 3 або 5 осіб: координатор, місцеві активісти, журналісти, письменники, переможці конкурсу минулих років. Слід уникати запрошення до складу журі координаторів відбіркових етапів, родичів учасників конкурсу або інших осіб, які можуть мати конфлікт інтересів. Список членів журі зазначається у Протоколі.

Формат проведення другого етапу аналогічний першому:

-        Учасники перед початком конкурсу представляють членам журі свої Читацькі щоденники, які мають містити записи про 5 прочитаних книжок, які не входять до шкільної програми з української чи зарубіжної літератури, включно з книжками з відбіркового етапу.

-        Кожен учасник розповідає про будь-яку одну книжку зі свого списку, на вибір журі. Форма виступу довільна (крім комп’ютерної презентації). Тривалість виступу не може перевищувати 5 хв.

-        Члени журі оцінюють виступ кожного учасника за 12-бальною шкалою, керуючись особистими враженнями.

-         Переможці другого етапу (по одному з 6 і 7 класів) отримують звання «Суперчитач бібліотеки». Рішення журі оголошується публічно відразу ж після закінчення змагання.

-        Переможці другого етапу беруть участь у третьому (районному/міському) етапі. Координатори другого етапу повідомляють переможців про умови, місце і дату проведення третього етапу, передають протоколи засідань журі координаторові третього етапу в електронному вигляді.

Координатор другого етапу надсилає заповнений протокол електронною поштою на адресу ГО «Форум видавців», обласного Оргкомітету, а також координаторові третього етапу не пізніше, як за 3 робочі дні до його проведення.

 

Третій (міський/районний) етап Конкурсу проводиться для переможців другого етапу у визначені терміни в міських/районних бібліотеках для дітей.

Змагання проводяться окремо для учнів 6 і 7 класів, аналогічно другому етапові.

Журі конкурсу складається з 3​, 5 або 7 осіб: координатор, місцеві активісти, журналісти, письменники, переможці конкурсу минулих років. Слід уникати запрошення до складу журі координаторів відбіркових етапів, родичів учасників конкурсу або інших осіб, які можуть мати конфлікт інтересів. Список членів журі зазначається у Протоколі.

Формат проведення третього етапу аналогічний першому:

-        Учасники перед початком конкурсу представляють членам журі свої Читацькі щоденники, які мають містити записи про 7-8 прочитаних книжок, які не входять до шкільної програми з української чи зарубіжної літератури, включно з книжками з відбіркового етапу

-        Кожен учасник розповідає про будь-яку книжку зі свого списку, на вибір журі. Форма виступу довільна (крім комп’ютерної презентації). Тривалість виступу не може перевищувати 5 хв.

-        Члени журі оцінюють виступ кожного учасника за 12-бальною шкалою, керуючись особистими враженнями.

-         Переможці третього етапу (по одному з 6 і 7 класів) отримують звання «Суперчитач міста/району». Рішення журі оголошується публічно відразу ж після закінчення змагання.

-        Переможці третього етапу беруть участь у четвертому (обласному) етапі. Координатори третього етапу повідомляють переможців про умови, місце і дату проведення четвертого етапу, передають протоколи засідань журі координаторові четвертого етапу в електронному вигляді.

Координатор третього етапу надсилає заповнений протокол електронною поштою на адресу ГО «Форум видавців», обласного Оргкомітету, а також координаторові 4 етапу не пізніше, як за 3 робочі дні до його проведення.

 

Четвертий (обласний) етап проводиться для переможців 3 (районного/міського) етапу, окремо для учнів 6 і 7 класів.

До участі допускаються переможці третього етапу, які надали на розгляд Журі свої Читацькі щоденники, що містять записи про 10 прочитаних книжок, які не входять до шкільної програми з української чи зарубіжної літератури, включно з прочитаними в попередніх етапах.

Журі конкурсу складається із 3, 5 або 7 осіб: координатор, місцеві активісти, журналісти, письменники, переможці конкурсу минулих років. Слід уникати запрошення до складу журі координаторів відбіркових етапів, родичів учасників конкурсу або інших осіб, які можуть мати конфлікт інтересів. Список членів журі зазначається у Протоколі.

Черговість виступів учасників визначається жеребкуванням. Першому учасникові для підготовки надається 5 хв.

Оцінювання виступів і визначення переможців проводиться аналогічно попереднім етапам.

Переможці цього етапу конкурсу отримують звання «Суперчитач області». Вони стають учасниками фестивалю дитячого читання «Книгоманія», який проводиться у Львові 1-3 червня 2017 року.

Якщо переможець попереднього етапу з різних причин не може взяти участь у наступному, він вибуває з Конкурсу, його заміна іншим Учасником Конкурсу не дозволяється.

Координатор четвертого етапу Конкурсу надсилає заповнений протокол та інформацію про підсумки проведення Конкурсу в області в обласний Оргкомітет та ГО «Форум видавців» не пізніше 15 травня 2017 р.

 

 

  1. Журі. Критерії оцінювання. Нагородження переможців

 

5.1. Координатор кожного етапу Конкурсу формує журі у складі 3, 5 або 7 осіб з числа бібліотекарів, вчителів, журналістів, письменників, громадських діячів, переможців конкурсу «Книгоманія» попередніх років. Батьки та інші родичі учасників, інші особи, які можуть мати конфлікт інтересів, запрошуються на змагання як спостерігачі.

5.2.     Виступи Учасників Конкурсу та їх оцінювання відбуваються публічно, в присутності членів журі, інших Учасників Конкурсу та спостерігачів.

5.3.     Черговість виступів визначається жеребкуванням. Учасників відразу повідомляють про їхній порядковий номер.

5.4.     Члени журі обирають кожному учасникові книжку для виступу з його списку прочитаних книжок, слідкуючи, щоб учасник в кожному етапі представляв іншу книжку, а також, щоб різні учасники, за можливості, в межах одного етапу представляли різні книжки.  Назви книжок, які представлятимуть чергові учасники, називаються не відразу, а безпосередньо перед тим, як виступатиме попередній учасник конкурсу. Тобто, перший учасник має 5 хв. на підготовку до виступу, а перед тим, як він почне, оголошується назва книжки наступного учасника і т.д. Останній учасник змагання дізнається назву книжки, яку він представлятиме, перед початком виступу передостаннього учасника.

5.5. Результати виступів кожного Учасника Конкурсу фіксуються у Протоколах відповідного зразка, які заповнює кожен член журі. Після цього координатор на підставі протоколів журі визначає середній бал кожного учасника і заносить його в протокол. Виступи оцінюються за 12-бальною шкалою, при цьому бажано, щоб оцінки кожного члена журі були диференційованими в усьому діапазоні оцінювання.

5.6. У кожній віковій категорії на 1-4 етапах за результатами оцінок всіх членів журі визначається по 1 переможцю. Якщо переможця вдається визначити відразу за результатами виступу, це заноситься в протокол і оголошується. Якщо ж два чи більше учасників конкурсу в кожній віковій категорії набрали однакову кількість балів, між ними влаштовуються додаткові змагання у формі, обраній членами журі, крім письмових тестів, проведення яких в цьому конкурсі не передбачене. Результати додаткових змагань також фіксуються у Протоколі.

5.7. Після визначення переможців кожного етапу у кожній віковій категорії їх оголошують «Суперчитачами». Вручення дипломів «Суперчитач» для учасників 1-4 етапів бажано організувати на урочистих шкільних заходах.

5.8. Пропозиції та зауваження щодо організації та проведення конкурсу від батьків учасників конкурсу та спостерігачів надсилаються до Організаційного комітету впродовж 3-х робочих днів після закінчення етапу.

 

  1. Оголошення підсумків Конкурсу

 

6.1. Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційних сайтах обласної державної адміністрації, районних/міських адміністрацій області, обласної бібліотеки для дітей та залучених партнерів.

6.2. За результатами Конкурсу оприлюднюється рейтинг шкіл, районних, міських бібліотек та  найкращих організаторів Конкурсу. Відповідно до рейтингу Оргкомітет відзначає найкращих організаторів, школи та бібліотеки на місцях грамотами та подяками.

 

  1. Відзначення Учасників Конкурсу та фінансування

 

7.1. Кожен учасник кожного етапу має отримати Сертифікат участі. Макет Сертифіката надсилається координаторам 1-4 етапів електронною поштою. За можливості, його потрібно роздрукувати на кольоровому принтері. ГО «Форум видавців» не має фінансових можливостей зробити це для всіх учасників.

7.2. Переможці 1-4 етапів у кожній віковій категорії отримують звання і дипломи відповідного рівня та зразка.

Макети дипломів переможців 1-2 етапу «Суперчитач школи» та «Суперчитач бібліотеки» надсилаються координаторам електронною поштою. За можливості, їх потрібно роздрукувати на кольоровому принтері. ГО «Форум видавців» не має фінансових можливостей зробити це для всіх учасників.

 Дипломи переможців 3-4 етапу «Суперчитач міста/району» та «Суперчитач області» в необхідній кількості ГО «Форум видавців» надсилає координаторам» після отримання від них звітних документів.

7.3. Вручення дипломів і відзначення переможців етапів відбувається на урочистих заходах, що проводяться в НЗ і дитячих бібліотеках. Вручення дипломів організовують координатори.

7.4. Переможці четвертого (обласного) етапу отримують звання і диплом «Суперчитач області» та  стають учасниками Фестивалю дитячого читання «Книгоманія», який проводиться у Львові 1-3 червня 2017 року.

7.5. Приїзд переможців до Львова на Фестиваль дитячого читання «Книгоманія» буде забезпечуватись за їх рахунок. ГО «Форум видавців» на час перебування переможців у Львові забезпечує тільки їх проживанням та готує для них спеціальну програму.

7.6. Джерелами фінансування Конкурсу є кошти, виділені органами місцевого самоврядування та інші, не заборонені законодавством України.

 

 

Адреса Оргкомітету:

ГО «Форум видавців»

м. Львів, а/с 6644

e-mail: [email protected]

bookforum.com